PROJEKTET S:T OLAVSLEDEN – ETT STEG FÖR REGIONAL UTVECKLING

Syftet med projekt S:t Olavsleden är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom att i ett regionalt samarbete stötta små och medelstora företag i deras utveckling, framförallt för att främja en levande landsbygd.

S:t Olavsleden är en pilgrimsled som sträcker sig 58 mil från kust till kust, mellan två länder och genom 11 kommuner. Vandrarna följer i helgonförklarade Olav Haraldssons fotspår mellan berg och skogar, genom städer och mindre samhällen, längs älvar oh sjöar och passerar historiska platser.

Vandring som aktivitet har ökat under de senaste tio åren både nationellt och internationellt i synnerhet med koppling till folkhälsa och ett kulturellt lärande. För att kunna ta vara på möjligheten är det nödvändigt att upprätta en stark samverkan och samarbete mellan berörda aktörer samt relaterade initiativ och projekt-

Genom att utnyttja S:t Olavsledens potential har projektet som uppdrag att locka flera vandrare och nya målgrupper. Detta sker genom olika insatser av kommunikation och marknadsföring. Allt för att möjliggöra att fler företag ska etableras och utvecklas. Den fortsatta utvecklingen av S:t Olavsleden är en relevant faktor för tillväxtmålen för regionerna Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Projektet syftar även till att bibehålla S:t Olavsledens nyckelposition i den regionala och lokala besöksnäringen samt främja varumärket som idag sätter regionen på den internationella kartan.

Kortfattat skulle projektets syfte kunna sammanfattas i en enkel metafor:

  • Om det inte kommer några vandrare så är det ingen som vill öppna ett Bed & Breakfast
  • Om det inte finns några Bed & Breakfasts så kommer det inga vandrare

Det är denna problemställning som projektet vill lösa. Dels genom att stimulera att fler vill och vågar öppna boende och annan service, dels genom att marknadsföring och PR tala om för hela världen om att S:t Olavsleden finns.