NATUR OCH ALLEMANSRÄTTEN

Den svenska och norska allemansrätten ger en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen på ett sätt som är ovanligt i många andra länder. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Var får man gå?
Du får gå överallt men du ska inte gå fritt över odlad mark och inte på tomtmark nära hus.

Vad gäller om man vill tälta?
Du får tälta enstaka nätter, men tänk på att inte skada naturen och sätt inte upp tältet nära bebyggelse.

Göra upp eld
Det är tillåtet att göra upp eld under säkra förhållanden som på sandmark eller grus, och bäst på iordninggjorda eldplatser. Du får ta nedfallna kvistar och grenar som ved till elden, men det är inte tillåtet att ta grenar från levande träd. Om det finns skäl för brandrisk kan det bli eldningsförbud.

Jakt & fiske
Att jaga och fiska ingår inte i allemansrätten – för att till exempel fiska i sjöar och älvar får du köpa fiskekort. Vid jakt råder även där speciella regler och man måste ha jaktlicens och vara del i ett jaktlag eller köpa jakträtt för att få jaga.

Bär och svampplockning 
Bär, svamp och blommor får plockas om de inte är fridlysta. Särskilda regler gäller för naturreservat och nationalparker.

Informationsmaterial om allemansrätten
Här finns broschyrer, film och mer information.

Vandring i renbetesland
S:t Olavsleden, från hav till hav, går genom marker som är präglade av samiskt liv och renskötsel sedan hundratals år. Framförallt i fjällen, där markerna inte är lika påverkade av exploateringar som i skogslandet, behöver du inte vandra långt utanför vägen förrän du stöter på spår av äldre samiskt levnadssätt. Men spåren kan vara svåra att upptäcka. Kåtor och andra byggnader uppfördes av naturens egna material, och det krävs övning för att se dem. När byggnaderna inte längre användes återlämnades de till naturen, som sakta tar tillbaka dem. Dagens moderna renskötsel lämnar andra spår. Längs Skalstugevägen kan du till exempel se åtminstone ett rengärde alldeles intill vägkanten.

När kan man se renar?
Under vintern betar renarna I skogslandet. Om du vandrar S:t Olavsleden på sommaren är det därför svårt att förstå att under vintrarna är det fullt med renar här. Om du vill se renarnas land från ovan kan du ta kabinbanan upp på Åreskutan. Från bergstationen är det 900 meter att gå till toppstugan och du kan blicka ut i sydväst mot fjällen där Tåssåsens och Handölsdalens samebyar har sina renar. Nordväst om Åreskutan och i Skäckerfjällen har Kalls sameby renar, och Njaarke sameby finns i Sösjöfjällen.

När du vandrar i renarnas och samernas marker, kom ihåg att visa hänsyn. Fjäll och skog är renskötarnas arbetsplatser och renarnas betesområden. Om du träffar på renar så stanna helst upp och var stilla. Renarna är känsliga för störning, framförallt under kalvningstiden på våren.

Om nöden kallar

När det krisar kan goda råd vara dyra, men inte i det här fallet. Här får du några tips på hur du ska göra när nöden kallar.

Ta det med ro och sitt ner på dassen som kan finnas vid stugor och vindskydd. Om det är långt till nästa dass: Gräv en liten grop. Uträtta dina behov. Täck över gropen med jord. Gräv ner toalettpappret i samma grop eller ta med dig pappret därifrån.

På det här viset får vi alla en trevlig resa längs leden.

Animationer: Malin Almén, Animerat.se
Klipp och Ljud: Mats Öhr