HISTORIA OCH TRADITION

Från kust till kust genom två länder. En av världens nordligaste pilgrimsleder.

Olav Haraldsson föddes 995 och växte upp i Ringerike. Som tonåring gick han ut på en vikingaräd som officer för styrande av England och Normandie. Han döptes i Rouen, och mötte den benediktinska orden. Strax efter, år 1015, lämnade han England för att göra anspråk på tronen i Norge. Ombord på fartyget hade han flera engelska biskopar, vilket tyder på att han redan då tänkte kristna Norge. Olav var uppenbarligen en mycket intelligent och beslutsam man med stor kompetens som politisk och militär strateg.

Under de första åren gick allt sin väg. Han var den förste kungen som hade effektiv kontroll över hela landet och så småningom etablerade han ett administrativt nätverk och ett rättssystem som höll ihop landet. Han gjorde flera missionsresor i delar av Norge där människor ännu inte hade blivit döpta, speciellt i inlandet och i norr. Han gav kristendomen en permanent bas genom att till exempel bygga kyrkor.

Han var mindre framgångsrik på att bygga lojalitet och vänskap mellan de tjänstemän som kände sig hotade av den växande centrala monarkin. I England fanns den starka danske kungen Knut, som skulle återta Norge. Han köpte lojalitet genom norska ledare. Missnöjet med Olav ”hårda kontroll” växte. Detta ledde till att makten gled undan kung Olav, och han var tvungen att fly.

Hans sista år, 1030, tillbringade han i Kiev, en stad som redan hade varit ett andligt center i Östeuropa, med en stark återhämtning i teologi, filosofi, kloster och konst. Under sommaren gick han i land i Selånger i Sverige för att försöka ta makten i Norge igen. Det avgörande slaget stod vid Stiklestad den 29 juli. Som var ett resultat av en klassisk krigsblunder varav Olav dödades. Hans kropp smugglades bort och begravdes i en sandbank där Nidarosdomen nu står.

Snart började det hända konstiga saker. En solförmörkelse blev omedelbart kopplad till slaget, som en varning om vrede från himlen och ett tecken på att Stiklestad hade samma ljusstyrka som Golgata, där det också var ”mörkt vid middagstid”. Det gick rykten om plötsliga helanden. Det gällde bland annat en av männen i kungens hov, Tore Hund. Han hade ett sår i handen som omedelbart läkte när en droppe blod föll på kungen. Han står upp och gick på pilgrimsfärd och försoning till Jerusalem.

Helgonförklaringen

Strax efter slaget, började rykten gå att människor hade blivit botade för sina olika skador och sjukdomar från St Olav. 3 augusi år 1031 blev hans grav vid Nidelven öppnad under överseende av biskop Grimkjell. När kistan öppnades fick folk se att kungens hår, skägg och naglar hade vuxit. Hudfärgen var frisk som om han sov. Detta ansågs som ett tecken på att kungen var en helig man. Han placerades i en kista och flyttades till en av byns kyrkor. Inte långt efter började pilgrimer strömma till från när och fjärran.

Härbärgen längs leden

Längs S:t Olavsleden byggdes härbärgen för boende och de kallades själastugor. Pilgrimer drack vatten från källor, som är uppkallade efter den heliga Olav. Enligt legenden tillkom källorna genom att Olav stötte sin stav, och så kom vattnet fram.  Källvattnet ansågs friskt, och var också en viktig anledning till att vandra längs pilgrimsleden. De mest kända St. Olav källorna finns belägna i Borgsjö och Pilgrimstad. Du kan fortfarande dricka kallt och uppfriskande vatten i källorna – och andas frisk luft.

Mäktiga Nidarosdomen

De äldsta bevarade delarna av katedralen är från mitten av 1100-talet och i romansk stil. Nidarosdomen har härjats av brand flera gånger och varje gång har det renoverats – i gotisk stil. Sitt på en bänk utomhus och observera den västra väggen med skulpturer inklusive den korsfäste Jesus och överst Jesus upphöjd i lycksalighet. Till Nidarosdomen kommer varje år om 400.000 besökare från hela världen.

I renbetesmark

Hela S:t Olavsleden, från kust till kust, går genom områden som kännetecknas av samisk tradtition och århundraden av renar. Detta gäller särskilt i fjällen, där marken inte är så påverkad av nyttjandet av skogsmark. Du behöver inte vandra långt från vägen innan du hittar spår av det äldre samiska levnadssättet. Men spåren kan vara svåra att upptäcka. Byggnader byggdes med naturens eget material, och det krävs övning för att se dem. När byggnaderna inte längre används, tar naturen dem långsamt tillbaka. Dagens moderna renhållning lämnar andra spår efter sig. Längs Skalstugevägen kan man till exempel se åtminstone ett renstängsel strax vid vägkanten.

På vintern betar renarna i skogsmark. Om du vandrar S:t Olavsleden på sommaren är det därför svårt att förstå att det är fullt med renar på vintern. För att se renarnas mark från ovan kan du ta linbanan upp på Åreskutan. Från bergbanan är det 900 meter att gå till toppstugan och i sydväst kan du se bergen där samebyarna Tåssåsen och Handöl har sina renar. Nordväst om Åreskutan i Skäckerfjällen finns renar från Kall och Njaarke sameby finns i Sösjöfjällen.

Kom ihåg att visa hänsyn när du går genom renbetesland. Fjäll och skogar är renskötarens jobb och betesmarkerna är för renarna. Om du träffar på en ren bör du stanna upp och vara tyst. Renarna är känsliga, särskilt under kalvningsperioden under våren.

En illustration av slaget vid Stiklestad, då Olav dödades, av Halvdan Egedius (1877–1899), från Snorre Sturlason’s “Heimskringla”.