ÅRE – STIKLESTAD

Från Indalsälvens dalgång vandrar du högt på Skalstugevägen med stenbroar, fjällvyer och renbete. Pilgrimsleden går in i Norge och Stiklestad där S:t Olav dog i ett fältslag när han mötte bondehären 29 juli 1030. Stiklestad är en vilsam och grön plats där du känner historiens vingslag. Här kan nutida pilgrimer fundera över sin inre och yttre resa – och utbyta tankar med andra.

Vid Indalsälven finns en grön odlingsbygd med rötter till järnåldern. Du vandrar västerut på den gamla vägen till Duved och en stig går invid Tegeforsen. Duveds kyrka mitt i byn liknar en gotisk träkatedral. Efter Forsa kommer du upp på en höjd och kan se hur dalgången breder ut sig under dina fötter och vid älven ligger en skans. Efter en kort sträcka på E14 går du in på Skalstugevägen. Den kallas också för Karl Johansvägen eftersom den återinvigdes 1835 av Karl XIV Johan. Stenvalvsbroarna står kvar som vackra konstverk.

Logi i själastuga
Skalstugevägen var livligt trafikerad när vintermarknaden hölls i norska Levanger. Forbönder med skinn i lasten fick kost och logi i härbärgen efter vägen. Medstugan har ursprung som en själastuga för pilgrimer, och numera finns vandrarhem där. Vid Skalstugan fanns i slutet av 1800-talet även ett mejeri, bryggeri och sågverk. Vägen går högt och runt dig reser sig fjälltoppar. Du är i renbetesland och här finns renarna i Kalls sameby under förvintern, senare drar de sig mot Mullfjället och Sundsvalen. Med lite tur kan du se renar på norska sidan. S:t Olavsleden lämnar den asfalterade vägen och du går över gränsen på en gammal väg i gles fjällbjörkskog.

Storslagen natur
I Norge blir landskapet dramatiskt med höga klippor. Vid den andra välvda stenbron över Kvilbekken finns en rastplats. Längs vägen är det en storslagen vy över Inndalen och fjällen. Ådalsvollen var tullstation fram till 1994, och leden går till Sulstua. I Sul ligger S:t Olavskällan, och ett härbärge på Lillemoen gård. I Sul finns också Olavsåkern som blev nedtrampad av hären, men när Olav red runt den reste sig säden igen och bar frukt.

Leden har två alternativa sträckningar, en över fjället och en på Karl Johansvägen. Vägen över fjället går 550 meter över havet fram till fjället Brekka och belöningen för stigningen är utsikten över dalen, och du kommer ner till gården Kvernmo. Efter bron över älven Kverna går leden längs byvägen till samhället Vuku. Ett pilgrimshärberge finns invid vackra Vuku kyrka från 1655.

Stenkyrkan byggdes där S:t Olav stupade när han mötte bondehären 29 juli 1030. Det berättades sedan att mirakel skedde vid stenen där han dog och människor började vallfärda hit. Olavstenen blev inbyggd i altaret, men efter reformationen kom den på villovägar. Numera är stenen åter vid altaret i kyrkan. Det finns också ett kulturcenter som är knutpunkt för aktiviteter och information om S:t Olav.

HELA STRÄCKAN: 112 KM

Etappernas längd:

Åre – Duved
13 km

Duved – Stalltjärnstugan
20 km

Stalltjärnstugan – Skalstugan
21 km

Skalstugan– Riksgränsen – Sul
23 km

Sul – Vuku
23 km

Vuku – Stiklestad
12 km

 

LINKS

Turistinformation
www.adventuresweden.se
www.visitinnherred.com
www.stiklestad.no

Flygplatser:
Åre Östersunds airport
Trondheim airport 

Tåg:
www.sj.se
www.vy.no

Bussar: 
www.ltr.se
www.nettbuss.no
www.atb.no

Hovslagare längs denna etapp:
Geira
070-258939